Direcţii de cercetare

 • Studii şi servicii în domeniul biotehnologiilor vegetale
 • Micropropagare pentru producerea de material săditor de calitate
 • Elaborarea unor strategii de conservare ex situ (culturi in vitro, crioconservare) la specii vulnerabile/rare, în scopul valorificării lor durabile
 • Evaluarea beneficiilor şi/sau riscurilor utilizării compuşi în creşterea plantelor (teste in vitro)
 • Utilizarea culturilor in vitro pentru obţinerea substanţelor biologic active
 • Utilizarea tehnicilor de biologie moleculară pentru: autentificarea unor soiuri şi/sau specii de plante pentru controlul schimburilor comerciale şi protejarea drepturilor de autor; identificarea transgenelor în organismele modificate genetic (OMG) şi în produsele derivate din acestea
 • Studii şi servicii în domeniile biochimie şi imuno-histo-chimie
 • Studii preclinice pentru compuşi farmaceutici sintetizaţi şi/sau derivatizați
 • Testarea de extracte vegetale cu potențial fitoterapeutic
 • Studii toxicologice şi teratologice la păsări şi mamifere
 • Studii privind influența unor biostimulatori și oligoelemente asupra organismului la păsări și mamifere