Dr. Dana Şuteu

Domenii de cercetare: biogeografie, filogeografie, filogenie și sistematică vegetală, genomică, genetica populațiilor

Contact: dana.suteu@icbcluj.ro

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII