Domenii de activitate

  • Taxonomie şi ecologie vegetală/cormofite
  • Taxonomie şi ecologie animală/entomofaună/pedofaună;
  • Biologie celulară şi moleculară la alge, structură submicroscopică;
  • Ecofiziologie vegetală.
  • Biologie celulară şi moleculară în sprijinul taxonomiei şi filogeniei speciilor endemice şi rare sin ţară;
  • Ecologia şi cenologia speciilor de plante şi animale nevertebrate;
  • Structura şi funcţiile ecosistemelor terestre naturale;
  • Cunoaşterea biodiversităţii naţionale şi conservarea speciilor vulnerabile în reţeaua actuală şi potenţială de arii protejate;
  • Baze de date privind corologia speciilor de plante şi animale;
  • Menţinerea şi dezvoltarea colecţiei de alge vii (colecţia ICB Cluj).