Direcţii de cercetare

-Cercetări taxonomice, corologice, fitocenologice şi fitohistorice în vederea cunoaşterii genofondului naţional, a valorificării durebile şi conservării lui;

-Cercetări de taxonomie şi filogenie, prin metode de biologie moleculară la cianobacterii, alge, nevertebrate şi fanerogame