Direcţii de cercetare

 • Studii şi servicii pentru managementul ecologic al resurselor naturale
 • Evaluare resurse vegetale colectate din natură pentru autorizarea activităţilor de recoltare, achiziţie şi/sau comercializare plante, animale din flora şi fauna sălbatică (Ord. 410/2008)
 • Studii de Evaluare Adecvată pentru programe/ proiecte/planuri (Evaluări de mediu şi Raport de mediu pentru obţinere Autorizaţii/Avize de Mediu)
 • Monitorizarea mediului pe imagini satelitare/drone + LIDAR + Date Ecologice Teren = Servicii şi produse de înaltă calitate pentru agricultură/silvicultură de precizie şi conservarea biodiversităţii
 • Evaluarea integrată a serviciilor pe care biodiversitatea le furnizează pentru societate (biodiversitate specifică şi ecosistemică - soiuri, varietăţi, specii, policulturi, habitate, peisaje, patrimoniu cultural, planuri de management arii protejate)
 • Identificarea şi furnizarea de bioresurse microbiene pentru agricultură ecologică (fitostimulanţi, control biologic al fitopatogenilor)
 • Evaluarea biodiversităţii comunităţilor de bacterii şi microalge din diferite medii şi testarea toxicităţii unor compuşi ţintă asupra acestora
 • Identificarea şi caracterizarea rapidă a contaminanţilor microbieni din diverse medii (sol, apă, aer)
 • Furnizarea de tulpini microalgale cu biotehnologică (Spirulina, Chlorella etc.)
 • Testarea eficacităţii compuşilor cu efect antibiotic, naturali sau de sinteză, împotriva unor patogeni cu tipare variate de rezistenţă la antibiotice
 • Analiza datelor biologice (markeri genetici, metabolice) prin metode bioinformatice biostatistice
 • Inventarierea și monitorizarea speciilor de nevertebrate protejate din siturile naturaleNatura 2000
 • Monitorizarea speciilor de nevertebrate invazive și evidențierea problemelor ecologice și/sau economice produse