Dr. Marcel Ciobanu

Taxonomia şi ecologia nematodelor edafice libere; Evaluarea impactului asupra mediului. Conservarea biodiversităţii şi funcţionarea ecosistemelor terestre.

Contact: marcel.ciobanu@icbcluj.ro

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII