Depart. B.E.&B.Ch. > “Mecanism Financiar SEE 209-2014 (EEA Grants) - Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice (EnviroAMR)”