Fărcaş, S., Ursu, T., Roman, A., Ştefănuţ, S., Manole, A., Problematica plantelor invazive şi prezenţa lor în mlaştini de turbă din România, Seminar IBB “Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor de turbărie degradate din România” (PeatRO - SEE RO02), Bucureşti, 20/10/2016, Oral

...