Licitație 25.01.2011

Post date: Jan 18, 2011 3:51:26 PM

17.01.2010 Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul: Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din ROSCI0017-Căian în vederea elaborării unui management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000, finanţat prin fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) - Axa Prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”, anunţă demararea achizitiei directe pentru servicii: Parcurgerea procedurii SEA privind Planul de Management al Sitului Natura 2000 ROSCI0017-Caian si obtinerea avizului de mediu . Caietul de sarcini & anuntul licitatiei se poat descărca gratuit de mai jos (vezi sectiunea "Atasamente"). Pentru informaţii suplimentare: Institutul de Cercetări Biologice, str. Republicii, nr. 48. Nr. Telefon: 0264591238