Dr. Liviu Filipaș

Ecologie vegetală: activităţi de inventariere, cartare/ evaluare stare de conservare habitate și specii de plante; Conservarea biodiversității, exploatarea durabilă a resurselor naturale; Expertiză în domeniul farmacognoziei, fitoterapiei și farmacologiei; Cunoștințe în domeniul tehnologiei farmaceutice

Contact: liviu.filipas@icbcluj.ro

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII