Cărți / Capitole publicate

2024

2022

Vlad-Alexandru Toma 2022. Modele biologice în patologia experimentală / Presa Universitară Clujeană, 2022. ISBN: 978-606-37-1483-2

2021

Coste, A., Pop, C., Halmagyi, A., Butiuc-Keul, A. (2021). Secondary Metabolites in Shoot Cultures of Hypericum. In: Ramawat, K.G., Ekiert, H.M., Goyal, S. (eds) Plant Cell and Tissue Differentiation and Secondary Metabolites. Reference Series in Phytochemistry. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-30185-9_9


Mirek Z. [ed.] Coldea G., Cristea V., Kagalo O. O., Letz D. R., Marhold K., Mirek Z., Nikel A., Oprea A., Piękoś-Mirkowa H., Puşcaş M. & Ursu T. [aut.] 2020. High mountain vascular plants of the Carpathians. Atlas of distribution. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow, s. 406. ISBN 978-83-62975-41-9


Fărcaș, S., 2021. Istoria vegetației, in: Drăgulescu, C. (Ed). Vegetația județului Sibiu, Vol.1, Editura „Constant” Sibiu, ISBN 978-973-7910-75-2.


Nitzu, E., Ruicănescu, A., Stan, M., Arinton, M., Chimișliu, C., Dascălu, M.-M., Pintilioaie, A., Maican, S., Ilie, A. 2021. Ord. Coleoptera, (pp. 196-295), in:  Murariu, D., Maican, S. (Eds.). Cartea Roşie a nevertebratelor din România / The Red Book of the invertebrates from Romania. Editura Academiei Române, București, ISBN 978-973-27-3357-8.

Roman A., Bartók K. (Eds.). 2021. Geografia, flora și vegetația Băilor Sărate Sovata din perioada 1940-1945. Editura Kriterion. p. 267. ISBN: 978-973-26-1220-0.

Ciobanu M., Popovici, I. (2021). Nematode fauna  of the Romanian Carpathians. Volume I. Nematode fauna of individual mountain units. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, Cluj-Napoca, 254 pp.

Ciobanu M., Popovici, I. (2021). Nematode fauna  of the Romanian Carpathians. Volume II. Nematode fauna of Natura 2000 habitats and major ecosystem types. PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ, Cluj-Napoca, 229 pp.

Avram S., Corpade A.M.,Croitoru A., Dedu S., Gheorghe C., Maloș C.V., Manta N., Niculae N.I., Onțel I.,Pascu S.I., Robu M., Roman A., Samoilă C., Sin-Schneider A., Szep R.E., Ursu T.M.,Vlaicu M. 2021. Atlasul Ecosistemelor Degradate din România. Editura Academiei Române. p.140. ISBN: 978-973-27-3332-5. 

Roman A., Ursu T. M., Nyárády E. I. 2021. Distribuția florei de la Băile Sărate Sovata din perioada 1940–1945. p. 192-254. IN: Roman A., Bartók K. (Eds.) Geografia, flora și vegetația Băilor Sărate Sovata din perioada 1940-1945. Editura Kriterion. ISBN: 978-973-26-1220-0.

Roman A., Bartók K., Daube-Nyárády A.M. 2021. Istoria manuscrisului despre flora de la Băile Sovata: geneză, potrivnicie și renaștere. IN: Roman A., Bartók K. (Eds.) Geografia, flora și vegetația Băilor Sărate Sovata din perioada 1940-1945. p. 11-23. Editura Kriterion. ISBN: 978-973-26-1220-0.

2019

Ciobanu, M., Burian, Ş. (2019). Instantanee estivale de pe Lacul Ştiucilor de la Săcălaia (jud. Cluj) şi din împrejurimi. Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 146 pp.

Vogel, A., Ebeling, A., Gleixner, G., Roscher, C., Scheu, S., Ciobanu, M., Koller-France, E., Lange, M., Lochner, A., Meyer, S.T., Oelmann, Y., Wilcke, W., Schmid, B., Eisenhauer, N. (2019). Chapter Seven - A new experimental approach to test why biodiversity effects strengthen as ecosystems age. În: Eisenhauer, N. (ed.), Mechanisms underlying the relationship between biodiversity and ecosystem function. Advances in Ecological Research 61, Academic Press, p. 221-264. 

Roman, A., Ursu, T., Onţel, I., Maruşca, T., Pop, O.G., Milanovici, S., Sin-Schneider, A., Gheorghe, C., Avram, S., Fărcaş, S., Frink, J.P., 2019, Deviation from grazing optimum in the grassland habitats of Romania within and outside the Natura 2000 Network. In: Musarella C.M. (Ed.), Habitats of the World. 1-19, IntechOpen, London, DOI: http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.85734. ISBN 978-1-78984-487-0.

2018

Deliu, C., Coste, A., Mircea, T. (2013). Epilobium Sp. (Willow Herb): Micropropagation and Production of Secondary Metabolites. In: Chandra, S., LATA, H., Varma, A. (eds) Biotechnology for Medicinal Plants. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/978-3-642-29974-2_6

CIOBANU, M. (2018). Invitaţie la drumeţie şi pescuit pe valea Someşului Mic - ediţia a doua, revizuită şi adăugită. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 187 p.

Drăgulescu, C., Fărcaş, S., 2018, Analize sporo-polinice în mlaştini şi lacuri. In: Vinţan V-.I., Drăgulescu C. (Eds.). Studiul comparativ al florei şi vegetaţiei cetăţilor şi aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei din antichitate şi din ultimele trei secole, pp. 54-67, Editura Univ. “Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-1526-3.

Roman A., Gafta D., Ursu T.M., Cristea V. 2018. Plant assemblages of abandoned ore mining heaps: a case study from Roşia Montană mining area, Romania. Chapter 14, p. 303-332. IN: Fujiwara K., Greller A.M., Pedrotti F. (Eds.) Geobotany Series: Geographical Changes in Vegetation and Plant Functional Types. Springer International Publishing AG. doi.org/10.1007/978-3-319-68738-4_14

2016

Adriana Hegedus, Tiberiu Szoke-Nagy, Anca Butiuc-Keul. 2016. Identificarea microorganismelor rezistente la antibiotice  și a genelor ce conferă rezistență, pp: 105-153, in: Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor în mediul înconjurător, Accent, ISBN 978-606-561-165-8

Chiriac Cecilia, Szekeres Edina, Rudi Knut. 2016. The metagenomic approach for microbial diversity investigation and antibiotic resistance evaluation in environmental samples, pp: 325 – 359, in: Methodological guide for monitoring antibiotics and antibiotic resistance in the environment, Accent, ISBN 978-606-561-165-8

Ursu T.M., Roman A. 2016. Botanical and Vegetation Surveys in the Archaeological Site of Porolissum., in: Opreanu C.H., Lăzărescu V.A. (Eds.) Landscape Archaeology on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Approach. Mega, ISBN 978-606-543-787-6

Roman A., Ursu T.M. 2016. Multispectral Satellite Imagery and Airborne Laser Scanning Techniques for the Detection of Archaeological Vegetation Marks. in: Landscape Archaeology on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Approach, Mega, ISBN 978-606-543-787-6

Roman A., Ursu T.M., Opreanu C.H., Lăzărescu V.A. 2016. Multi-Sensor Surveys for Interdisciplinary Landscape Analysis and Archaeological Feature Detection at Porolissum, In: Landscape Archaeology on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Approach, Mega, ISBN 978-606-543-787-6

Baricz Andreea Ionela, Szoke-Nagy Tiberiu, Szekeres Edina, Chiriac Cecilia. 2016. Metode de izolare a acizilor nucleici, pp: 22/41-62, In: Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor si a rezistentei la antibiotice in mediul inconjurator. Accent, ISBN 978-606-561-165-8

Coman C. (editor), 2016, Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței la antibiotice în mediul înconjurător/Methodological guide for monitoring antibiotics and antibiotic resistance in the environment, 366 pp, Accent, ISBN 978-606-561-165-8

Coman C, Soran M-L, Farkas A. 2016. Prelevarea probelor de mediu pentru investigarea reziduurilor de antibiotice, a diversității microbiene și a rezistenței la antibiotice, pp: 25-39, In: Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței la antibiotice în mediul înconjurător/Methodological guide for monitoring antibiotics and antibiotic resistance in the environment, ISBN 978-606-561-165-8

Coman C., Soran M-L, Farkas A. 2016. Environmental sampling for investigation of antibiotic residues, microbial diversity and antibiotic resistance, pp: 201-214, In: Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței la antibiotice în mediul înconjurător/Methodological guide for monitoring antibiotics and antibiotic resistance in the environment, Accent, ISBN 978-606-561-165-8

Fărcaş, Sorina, Tanţău, I., Grindean R., Panait, A.M., Diaconu, A.C. 2016. Palaeoenvironment methods, In: Opreanu C.H., Lăzărescu V.A. (Eds.).Landscape Archaeology on The Northern Frontier of The Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Approach, MEGA, ISBN 978-606-543-787-6

Tanţău, I., Grindean R., Panait, A.M., Diaconu, A.C., Fărcaş, Sorina. 2016. Palaeoenvironmental reconstructions since 5000 BC, In: Opreanu C.H., Lăzărescu V.A. (Eds.).Landscape Archaeology on The Northern Frontier of The Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Approach, MEGA, ISBN 978-606-543-787-6

Grindean R., Tanţău, I., Fărcaş, Sorina. 2016. Human impact and land-use since 5000 BC. In: Opreanu C.H., Lăzărescu V.A. (Eds.).Landscape Archaeology on The Northern Frontier of The Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Approach, MEGA, ISBN 978-606-543-787-6

Szekeres, E., Andrei, A.S. 2016. Cuantificarea abundenței genelor de rezistență la antibiotice din probe de mediu prin PCR cantitativ, pp: 137-154, In: Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței la antibiotice în mediul înconjurător, Accent, ISBN 978-606-561-165-8

Ciobanu M. 2016. Despre cromatica cojii ouălor păsărilor sălbatice.  Societatea Ornitologică Română. Newsletters SOR 2016. link

Anca D. Farcaș, Augustin C. Moț, Vlad Al. Toma, Alina E. Pârvu, Ioana Roman, Silvia Neamțu, Marcel Pârvu. 2016. Evaluation of antioxidant properties and biological activities of several Plantago hidroalcoholic extracts. Book of abstracts of The 15th International Symposium “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”, 3: 463, ISBN 2392-6937

Ioana Roman, Anca Farcaș, Vlad Al. Toma. 2016. Effect of Lingonberry extracts on blood pressure and myocardium in Paracetamol intoxication. Book of abstracts of The 15th International Symposium “Prospects for the 3rd Millenium Agriculture”, 3: 475, ISBN 2392-6937

Anca D. Farcaș, Alina E. Pârvu, Vlad A. Toma, Augustin C. Moț, Ioana Roman, Marcel Pârvu. 2016. In vitro and In vivo antioxidant potential of Plantago arenaria, Bulletin of RSBC, 44: 19, ISSN 1584-5532

Toma, A.V., Farcas, A.D., Silaghi-Dumitrescu, R., Rusu, A., Parvu, M., Roman, I. 2016. Cellular and biochemical coordinates related to CA3 hippocampal field in repeated restraint stress, Bulletin of RSBC, 44: 22, ISSN 1584-5532

Toma, V., Bucălie, E, Banu, A., Ciolpan, P., Roman, I., Grosu, E, Rusu,  A. 2016. An interdisciplinary model for the study of the competition stress in alpine skiing: emotions, perceived stress and salivary stress hormones, International Session of Scientific Communications "The Role of Physical Education and Sport in Promoting a Healthy Lifestyle": 107-111, ISSN 1843-7079

Ioana Roman, Vlad Al. Toma, Anca Farcaș. 2016. The effect of two lingonberry extracts on Oxidative stress state in paracetamol toxicosis. Studii și Cercetări, Biology, 21, ISSN 2069-1521

Bartók A., Csergő A.-M., Ödőn B.,  Hurdu B.-I., Jakab G. 2016. Rediscovery of Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb. At its northern distribution limit (Eastern Carpathians, Romania). Kitaibelia, 21(2): 213-220, ISSN 2064-4507.

Colectiv autori (Fărcaş Sorina, Ursu Tudor, Stoica Ilie) 2016. Planul de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0238 Suatu-Cojocna-Crairat. Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis.

Colectiv autori (Roman Anamaria, Fărcaş Sorina, Ursu Tudor, Stoica Ilie, Hurdu Bogdan, Ruicănescu Adrian). Planul de Management Integrat al Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 bis.

Keul, M., Butiuc-Keul, A.L., Halmagyi, A., Suteu, A. 2016. Samenkeimung, Blattprotein – und assimilations pigment-gehalte, sowie isoperoxidasen und isoesterasen nachweis bei Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Studii si Cercetari, Biologie, 20: 5-20, ISSN 2069-1521.

2015

Panin S., N. Săvulescu & A. Ruicănescu. 2015. Coleoptera—Buprestidae, in: Fauna Romaniei, Insecta, Vol. 10, fasc. 7. Ed. Acad. Rom. 384 pp., ISBN 978-973-27-2519-1, DOI: 10.13140/RG.2.1.3326.9202

2006

Ariile de importanţă avifaunistică din România-Documentaţii, Autor: Ciobanu M., In: M., Autor: Munteanu D., 2006, ALMA MATER, Cluj-Napoca, 175-177.

Distribuţia spaţială şi temporală a stejarului, frasinului şi carpenului în timpul Tardi- şi Postglaciarului pe teritoriul României, Autori: Fărcaş,Sorina., Popescu,Flaviu, Tanţău Ioan, 2006, Presa Universitară Clujeană, ISBN (10)973-610-461-3 şi (13)978-973-610-461-9, 214 pp.

2005

Advances in Earthworm Taxonomy II (Annelida, Oligochaeta), Autori: Pop, V. V., Pop, A. A. (ed.), 2005 (apărut 2006), Cluj University Press, ISBN 973-610-395-1, 220 p.

A comprehensive study of the Taxonomy and Ecology of the Lumbricid Earthworm Genus Octodrilus from the Carpathians, Autori: Pop, V. V., Pop, A. A., 2004 (An publicare 2005), In: Edwards C.A. (Ed.): Earthworm Ecology (Second Edition), ISBN: 0-8493-1819-X, CRC Press Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., pp 115-142.

Molecular taxonomy and phylogeny of earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae): 16S rDNA and COI gene corroborate numerical taxonomy in the genus Octodrilus Omodeo, Autori: Pop A.A., Wink, M., 2004 (An publicare 2005), In: Ana G. Moreno & Sonia Borges (Eds.), Advances in Earthworm Taxonomy, Editorial Complutense, Madrid, pp 347-360.

100 years from the birth of Victor Pop (1903-1976) student of oligochaeta worms, Autori: Pop V.V., 2004 (An publicare 2005), in: Moreno A.G and S. Borges (Eds). Advances in Earthworm Taxonomy, Editorial Complutense, Madrid, ISBN: 84-7491-753-0, 11 pp.

Towards a consistent and convenient genera system of the Lumbricidae family (Oligochaeta). A compromise between splitter and lumper viewpoints, adapted for the Romanian earthworm fauna, Autori: Pop V.V., 2004 (An publicare 2005), in: Moreno A.G. and S. Borges (Eds) Advances in Earthworm Taxonomy, Editorial Complutense, Madrid, ISBN: 84-7491-753-0, 15 pp.