Depart. T&E > IDEI - Clarificarea poziţiei taxonomice a unor specii de plante (2007-2010)

Categoria de proiect:   PN-II-ID-PCE-2007-1

Durata contractului:     48 luni

Conducator de Proiect

                                   Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca (ICB, Cluj-Napoca)

                                   Adresa: Str. Republicii nr. 48, jud. Cluj, cod postal 400015;

                                   telefon 0264-591238, fax 0264-591238,

                                   e-mail: icb@cluj.astral.ro; web: www.icb.dntcj.ro

                                   Directorul ICB: Dr. Gheorghe COLDEA

Director de Proiect

                                   Dr. Farcas Sorina; E.mail: soryna001@yahoo.com

IDEI - CLARIFICAREA POZITIEI TAXONOMICE A UNOR SPECII DE PLANTE PRIN METODE MORFO-ECOLOGICE ŞI DE BIOLOGIE MOLECULARĂ

Starea actuala a cunostintelor privind flora tarii noastre este apreciata la nivel european prin existenta unor specii impropriu definite, cu caractere ce se suprapun si cu dificultati mari in determinarea lor. astfel, in ciuda enormului material faptic si a lucrarilor valoroase acumulate este necesara o revizuire a acestor specii problematice, pentru a facilita studiile teoretice sau practice (ecologice, de management al biodiversitatii). se considera ca prin folosirea noilor metode ale taxonomiei moleculare, in coroborare cu datele biochimice, morfologice si ecologice, se va atinge un nivel calitativ superior al cunoasterii florei romaniei. proiectul prevede o abordare multidisciplinara in scopul evaluarii diversitatii genetice, biochimice si a discriminarii taxonomice a unor specii problema din flora tarii noastre. datele biochimice si moleculare vor fi coroborate cu datele morfologice si anatomice traditionale, precum si cu cele legate de cenologia si ecologia speciilor pentru o interpretare cat mai corecta a rangului taxonomic si pentru o cat mai buna discriminare intre speciile analizate. in plus, coroborarea datelor referitoare la diversitatea genetica cu cele legate de ecologia speciilor va permite abordarea unor probleme ecologice importante, de exemplu a relatiei genotip-habitat.