Depart. T&E > Parteneriate - CARPATOBIODIV (2008-2011)

            

 

CONTRACT Nr. 32135/01.10.2008

 

STUDIUL FLOREI MONTANE DIN CARPAŢII ROMÂNEŞTI ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII STRATEGIILOR DE CONSERVARE A BIODIVERSITĂŢII GENETICE ŞI INTERSPECIFICE

Acronim: CARPATOBIODIV

 

REZUMATUL PROPUNERII

Proiectul de cercetare vine in intampinarea politicilor UE pentru conservarea biodiversitatii in Romania la doua niveluri de organizare, respectiv nivelul genetic si cel interspecific. Astfel, pe baza rezultatelor care se vor obtine se va elabora o metodologie de identificare si de localizare a ariilor prioritare in vederea aplicarii normelor comunitare pentru conservarea celor doua categorii de biodiversitate (intra si interspecifica). Obiectivul principal al proiectului il constitue realizarea distributiei geografice a biodiversitatii genetice si interspecifice si identificarea ariilor prioritare pentru prezervarea diversitatii biologice. In evaluarea biodiversitatii interspecifice se va tine cont nu numai de bogatia specifica, dar si de importanta fitogeografica a speciilor. Aceasta va fi abordata cantitativ, in premiera pentru tara noastra, prin identificarea ariilor de endemism cu ajutorul analizelor numerice multivariate (biogeografie cantitativa). De asemenea, tot in premiera, va fi evidentiat polimorfismului genetic intraspecific printr-o tehnica noua de manipulare a materialului genetic (tehnica AFLP) precum si relatia dintre distributia celor doua tipuri de diversitate. In vederea optimizarii strategiilor de conservare se va aprecia convergenta dintre fitodiversitatea montana, distributia retelei de arii protejate existente si ariile prioritare de interes national. Astfel, proiectul va contribui la eficientizarea eforturilor nationale indreptate asupra conservarii diversitatii biologice.

OBIECTIVE GENERALE

1. Identificarea ariilor prioritare pentru conservarea biodiversitatii interspecifice

2. Identificarea ariilor de endemism din carpatii romanesti

3. Identificarea ariilor prioritare pentru conservarea biodiversitatii genetice (intraspecifica)

4. Intregirea actualei retele de arii protejate menite sa asigure conservarea celor doua categorii de biodiversitate (intra- si interspecifica) si elaborarea strategiilor optime de prezervare a diversitatii biologice.

ETAPELE (FAZELE) PROIECTULUI

Anul 2009

Etapa I Stabilirea speciilor de plante (cormofite), montane-alpine, din Carpatii romanesti in vederea evidentierii biodiversitatii interspecifice si intraspecifice.Participanti: ICB Cluj-Napoca (Coordonator – CO); Univ. Babes -Bolyai Cluj-Napoca (Partener 1); U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Partener 2); Univ. A.I. Cuza Iasi (Partener 3).

Etapa II Proiectarea bazei de date a proiectului prin prelucrarea partiala a datelor corologice din literatura si herbare, precum si a hartilor geologice si altitudinale digitizate. Participanti: ICB Cluj-Napoca (Coordonator – CO); Univ. Babes -Bolyai Cluj-Napoca (Partener 1); U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Partener 2); Univ. A.I. Cuza Iasi (Partener 3).

Etapa III Elaborarea tehnicilor de esantionare si secventiere genetica (AFLP) a materialului biologic recoltat din teren Participanti: ICB Cluj-Napoca (Coordonator – CO); Univ. Babes -Bolyai Cluj-Napoca (Partener 1); U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Partener 2); Univ. A.I. Cuza Iasi (Partener 3).

Anul 2010

Etapa IV Intocmirea bazei de date corologice cu informatiile adunate din literatura si colectiile herboristice principale, realizarea profilelor de ADN prin tehnica AFLP la o parte din speciile investigate. Participanti: ICB Cluj-Napoca (Coordonator – CO); Univ. Babes -Bolyai Cluj-Napoca (Partener 1); U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Partener 2); Univ. A.I. Cuza Iasi (Partener 3).

Etapa V Completarea bazei de date corologice privind biodiversitatea interspecifica prin efectuarea de noi cercetari in zonele neinvestigate floristic, definitivarea profilelor de ADN prin tehnica AFLP in scopul analizei polimorfismului genetic. Participanti: ICB Cluj-Napoca (Coordonator – CO); Univ. Babes -Bolyai Cluj-Napoca (Partener 1); U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Partener 2); Univ. A.I. Cuza Iasi (Partener 3).

Anul 2011

Etapa VI Evidentierea fitodiversitatii interspecifice si intraspecifice din Carpatii romanesti prin coroborarea datelor corologice si genetice. Multiplicarea “in vitro”a unor specii de plante carpatice puternic periclitate. Participanti: ICB Cluj-Napoca (Coordonator – CO); Univ. Babes -Bolyai Cluj-Napoca (Partener 1); U.S.A.M.V. Cluj-Napoca (Partener 2); Univ. A.I. Cuza Iasi (Partener 3).

 

 

Conducător de Proiect

 

 

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, Republicii nr. 48, jud. Cluj, cod postal 400015;

telefon 0264-591238, fax 0264-591238,

E-mail: icb@cluj.astral.ro; Web: http://www.icb.dntcj.ro/

Director ICB  Dr. Gheorghe COLDEA

 

COMPONENTA CONSORTIULUI 

 

 

 

Finantare: Bugetul de stat  – Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, PROGRAMUL PARTENERIATE  IN DOMENII PRIORITARE

 

Autoritate Contractanta:

Centrul National pentru Management Programe Bucuresti (CNMP)

Durata contractului: 36 luni (oct. 2008 – sept. 2011)

 

 

Activitatile si responsabilitatile partenerilor

 

 

Valoarea proiectului (incluzand alte surse de finantare): 1950000 lei

Valoarea contractului (de la bugetul national): 1950000 lei

 

 

 

Director de proiect: Constantin DELIU

 

  Contact: deliu_konstantin@yahoo.com

REZULTATE

2008

Raport stiintific - faza I

2009

Raport stiintific - faza II

2010

Raport stiintific - faza III