Depart. T&E > POS MEDIU-AXA4 (2013-2014), Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI 0250) în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

SMIS-CSNR 36430

Până la ora actuală, situl Ţinutul Pădurenilor, nu dispune de plan de management specific. Elaborarea planului de management pentru situl Natura 2000 - Ţinutul Pădurenilor este absolut necesară pentru stabilirea acţiunilor şi a modului de aplicare a acestora în timp şi spaţiu, în vederea conservării speciilor şi habitatelor. 

ICB Cluj a fost partener în proiectul ce a vizat crearea acestui plan, fiind responsabil pentru activitățile de teren, dar și pentru întocmirea planului de management.

Activitățile desfășurate au fost:

A.3.1. Delimitarea pe ortofotoplan a poligoanelor reprezentand diferitele tipuri de habitate şi stabilirea unui plan de culegere a datelor din teren, precum şi optimizarea metodologiei folosite (adaptarea metodologiilor din literatură la specificul sitului studiat)

Activitatea a vizat identificarea şi localizarea pe o schiţă de hartă a limitelor celor celor două habitate de interes comunitar din situl ROSCI 0250 - Ţinutul Pădurenilor, aceasta fiind necesara pentru lucrul in teren. De asemenea, a fost selectată metodologia optimă de lucru în teren şi s-a întocmit un plan de culegere a datelor.

Trasarea limitelor pe ortofotoplan a celor două habitate a servit la activitatea de desfăşurată în teren. Poligoanele astfel delimitate au ajutat la realizarea schiţelor de teren privind cele două habitate de interes comunitar din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor. Realizarea acestor hărţi este necesară deoarece ele constituie anexe obligatorii la Planul de management specific unui sit Natura 2000 (TERRAZ, L. et al. 2007). 

Activitatea s-a desfășurat la sediul Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca.

Perioada de implementare 

Februarie, martie 2013

Rezultate 

1 raport referitor la metodologia de lucru şi planul de culegere a datelor din teren;

1 harta analogica ce contine poligoane ce reprezintă habitatele din sit

A.3.2. Inventarierea şi cartarea în teren a distribuţiei habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului

Activitatea a vizat identificarea, inventarierea şi cartarea in teren a celor două habitate de interes comunitar din cadrul sitului ROSCI 0250 - Ţinutul Pădurenilor.

Inventarierea habitatelor de interes comunitar s-a făcut prin deplasarea în teren (în perioada de vegetaţie). S-a cartat distribuţia exactă a celor două habitate de interes comunitar (habitate de tip 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum şi păduri de tip 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum). 

Această activitate a oferit înformaţiile reale din teren necesare construirii hărţii habitatelor de interes comunitar, anexă obligatorii a Planul de management specific unui sit Natura 2000. 

Perioada de implementare (teren)

Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, August, Septembrie 2013

Rezultate

1 studiu privind inventarierea şi cartarea habitatelor de interes comunitar din sit

A.7. Evaluarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor

Determinarea starii de conservare a habitatelor de interes comunitar din situl ROSCI 0250 - Ţinutul Pădurenilor.

Pe baza hărţilor de distribuţie a celor două habitate de interes comunitar din cadrul sitului ROSCI 0250 - Ţinutul Pădurenilor (habitate de tip 9130 şi 9110), s-au efectuat activităţi de evaluare în teren (în perioada de vegetaţie) vizandu-se starea de conservare a acestora.

Perioada de implementare (teren)

Iunie, iulie, august 2014

Rezultate 

1 studiu cu privire la starea de conservare a habitatelor din situl ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor;

A.9. Elaborarea şi aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor

A.9.1. Elaborarea Planului de management al sitului ROSCI 0250 Ţinutul Pădurenilor

Activitatea a constat în sintetizarea tuturor informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din cadrul proiectului, în vederea stabilirii acţiunilor concrete de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor.

Activităţile de management propuse în cadrul planului de management au fostintegrate într-un sistem GIS. 

Perioada de implementare (teren) 

Septembrie-Decembrie 2014

Rezultate

Un plan de management elaborat cu 6 categorii măsuri de conservare a habitatelor şi speciilor