Nucleu (2012-2015) > Studii morfofiziologice, fitocenologice, biochimice, histochimice (histoenzimologice) asupra unor specii de plante oficinale bogate în principii active în scopul obţinerii unor biopreparate fitofarmaceutice

Informațiile referitoare la acest proiect vor fi adăugate în curând.