Servicii

INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE CLUJ-NAPOCA este înscris în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 214, având competențe în realizarea: 

Acreditarea, dovedită prin certificatul de înregistrare, este valabilă pe perioada 2021-2022.

Acreditarea, dovedită prin certificatul de înregistrare, este valabilă pe perioada 2016-2021.


Instituția noastră are competențele necesare, și experiența în realizarea studiilor de impact asupra biodiversității, precum și a altor servicii (analize):

Ofertă Algologie

Ofertă Biologie Moleculară

Ofertă culturi în vitro

Ofertă fiziologie animală

Ofertă protecția mediului & biodiversității

Ofertă studii faună

Ofertă studii habitate și plante


ICB Cluj a efectuat numeroase servicii, dintre care exemplificam in continuare:

Studiu de evaluare adecvata pentru construirea microhidrocentralei de la Cociu – „Construire microhidrocentrala cu componentele captare, cladire MHC, canal de evacuare, utilitati anexe – in localitatea Cociu,  extravilan comuna Sintereag, judetul Bistrita Nasaud”. Beneficiar: S.C. TEN TRANSILVANIA ENERGY S.R.L. (aprilie-mai 2012)

Completarea studiului de impact asupra biodiversităţii pentru obiectivul "Cariera de dacit de pe culmea Jidovina, comuna Ocoliş, jud. Alba". Estimări privitoare la populaţiilor speciilor cuprinse în anexele directivelor Păsări şi Habitate (Dir. 79/409 EEC si Dir.   92/43   EEC),   care   trăiesc   în  habitatele   situate  pe amplasamentul viitoarei cariere şi în apropierea acestora şi care pot fi potenţial afectate; estimarea impactului pe care implementarea proiectului îl va avea asupra acestor specii. Estimări privitoare la pierderile de habitat generate de implementarea proiectului. Estimări  privitoare  la  efectul  cumulat  al  activităţilor industriale   de   tip   extracţie   de   agregate   în   carieră  din perimetrul   Jidovina   asupra   habitatelor   cuprinse   în   SCI Trascău situate în apropiere. Identificarea unor suprafeţe de habitat similare celui din perimetrul Jidovina. Beneficiar: S.C. KEMNA MATERIALE DE CONSTRUCŢII S.R.L., Păuleşti, Prahova (mai 2011-iunie 2012)

Servicii: Livrare şi caracterizare de tulpini algale şi cianobacteriene. Beneficiar: ICECHIM Bucureşti (2012-2014).

Memoriu de prezentare pentru proiectul "Modernizare LEA JT Poiana Horea, plecare spre Pârâul Roşu, jud. Cluj". Cercetări floristice şi în zona obiectivului de investiţie, pentru evaluarea genofondului natural. Identificarea tipurilor de habitate prezente în perimetrul obiectivului. Evaluarea statutului protectiv pentru speciile de plante, în conformitate cu legislaţia în vigoare, directivele europene şi Listele Roşii. Evaluarea impactului activităţilor prevăzute a fi derulate în cadrul proiectului asupra florei şi propunerea de soluţii pentru conservarea biodiversităţii. Beneficiar: S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A., SISE TRANSILVANIA NORD, AISE Cluj-AP (iunie-iulie 2013).

Memoriu de prezentare pentru proiectul "Modernizare LEA 0,4 kV Valea Florilor, loc. Ploscoş, jud. Cluj". Cercetări floristice şi în zona obiectivului de investiţie, pentru evaluarea genofondului natural. Identificarea tipurilor de habitate prezente în perimetrul obiectivului. Evaluarea statutului protectiv pentru speciile de plante, în conformitate cu legislaţia în vigoare, directivele europene şi Listele Roşii. Evaluarea impactului activităţilor prevăzute a fi derulate în cadrul proiectului asupra florei şi propunerea de soluţii pentru conservarea biodiversităţii. Beneficiar: S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A., SISE TRANSILVANIA NORD, AISE Cluj-AP (iunie-iulie 2013).

Memoriu de prezentare pentru proiectul "Modernizare LEA JT Rogojel 2, plecare spre Vodafone, loc. Rogojel, jud. Cluj". Cercetări floristice şi în zona obiectivului de investiţie, pentru evaluarea genofondului natural. Identificarea tipurilor de habitate prezente în perimetrul obiectivului. Evaluarea statutului protectiv pentru speciile de plante, în conformitate cu legislaţia în vigoare, directivele europene şi Listele Roşii. Evaluarea impactului activităţilor prevăzute a fi derulate în cadrul proiectului asupra florei şi propunerea de soluţii pentru conservarea biodiversităţii. Beneficiar: S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A., SISE TRANSILVANIA NORD, AISE Cluj-AP (iunie-iulie 2013).

Memoriu de prezentare pentru proiectul "Modernizare LES 0,4 kV str. Cardinal Iuliu Hossu (Pavlov)", Cluj-Napoca. Cercetări floristice şi în zona obiectivului de investiţie, pentru evaluarea genofondului natural. Identificarea tipurilor de habitate prezente în perimetrul obiectivului. Evaluarea statutului protectiv pentru speciile de plante, în conformitate cu legislaţia în vigoare, directivele europene şi Listele Roşii. Evaluarea impactului activităţilor prevăzute a fi derulate în cadrul proiectului asupra florei şi propunerea de soluţii pentru conservarea biodiversităţii. Beneficiar: S.C. FISE ELECTRICA SERV S.A., SISE TRANSILVANIA NORD, AISE Cluj-AP (iunie-iulie 2013).

Studii de evaluare şi impact în vederea recoltării de plante medicinale, ciuperci şi fructe de pădure, populaţii de melci. Beneficiari: Laboratoare FARES Bio Vital, FAVISAN S.R.L., ARFUNGO COMIMPEX, S.C. ORGANIC PLANT AGE, ROM FUNGHI, S.C. ROM PA EXIM S.R.L., PLANT EXTRACT, S.C. PRODNATUR S.R.L., S.C. ARFUNGO COMIMPEX, S.C. AMILLARIA, S.C.  BIOCARPATHERRA, S.C. BIOROM RALEX, S.C. HARGHITA FUNGI, S.C. MARIANA MARGARETA, S.C.  MARIUS & MARIN FUNGHI, S.C. OVI TRANS FRUCT MONTAN, S.C.  PETRUVIC TRANS, S.C. RIMANO EXPRESS, S.C. SILVA OPES etc. (2014).

Servicii: Efectuare analize imunologice, hematologice, de coagulare şi biochimie serică. Beneficiar: INCDTIM, Cluj-Napoca (2014).

Servicii: Studii in vitro şi in vivo privind administrarea nanoobiectelor funcţionalizate. Beneficiar: INCDTIM, Cluj-Napoca (2014).

Pentru a obține o ofertă de preț, adresați o solicitare la adresa icbcluj@gmail.com sau office@icbcluj.ro.

Acreditarea instituției este în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind condițiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanțurilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate și studiilor de evaluare adecvată.