Depart. T&E > POS MEDIU-AXA4 (2013-2015), Elaborarea Planului de Management al Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes. 2013-2015

SMIS-CSNR 43207

ICB Cluj este partener în cadrul proiectului desfășurat de Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca.

Obiectivele proiectului 

1. Crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a sitului prin realizarea planului de management 

2. Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale asupra sitului Natura 2000 şi conservarea valorilor naturale ale ariei de proiect. 

Activităţile proiectului