Depart. T&E > POS MEDIU-AXA4 (2013-2015), Elaborarea Planului de Management al Sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes. 2013-2015

SMIS-CSNR 43207

ICB Cluj este partener în cadrul proiectului desfășurat de Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca.

Obiectivele proiectului

1. Crearea premiselor pentru dezvoltarea durabilă a sitului prin realizarea planului de management

2. Creşterea gradului de conştientizare a comunităţilor locale asupra sitului Natura 2000 şi conservarea valorilor naturale ale ariei de proiect.

Activităţile proiectului

  • Elaborarea unei platforme informatice, gestionarea şi prelucrarea datelor digitale spaţiale rezultate în urma implementării activităţilor proiectului
  • Cartarea condiţiilor fizice, a tipului de utilizare a terenurilor, precum şi identificarea şi inventarierea statutului juridic al terenurilor din cadrul habitatelor sitului Muntele Şes
  • Inventarierea, evaluarea şi cartarea habitatelor şi speciilor de interes comunitar din sit
  • Realizarea planului de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Şes
  • Creşterea gradului de conştientizarea al comunităţilor locale şi consultarea factorilor interesaţi în procesul de elaborare a planului de management
  • Informare şi publicitate aferente proiectului