Institutul de Cercetări Biologice

Noutăți


Suntem încântați să vă anunțăm începerea proiectului european de cercetare FruitDiv! Proiectul își propune caracterizarea, valorizarea și conservarea diversității genetice ridicate a rudelor sălbatice ale pomilor fructiferi din genurile: Malus, Pyrus, Prunus și Amygdalus 🍎🍐🍒 🍑🌱🍏 🌳!!! Scopul nostru este nu doar să caracterizăm această diversitate, ci și să o conservăm pentru viitor, atât în cadrul unor livezi (ex-situ) cât și în mediul lor natural (in-situ)!

Într-o eră a schimbărilor climatice globale 🌡️ și a provocărilor agricole tot mai mari, rudele sălbatice ale plantelor noastre cultivate reprezintă o comoară genetică care poate asigura sustenabilitatea și reziliența practicilor agricole. Prin explorarea și conservarea acestor resurse, FruitDiv vizează să revoluționeze modul în care ne raportăm la agricultură, punând bazele unui viitor în care securitatea alimentară, reducerea utilizării pesticidelor și protejarea biodiversității merg mână în mână. 

💡 Alăturați-vă nouă în această călătorie captivantă către un viitor în care practicile noastre agricole sunt în armonie cu natura. Împreună, putem proteja și valorifica patrimoniul genetic al pomilor fructiferi sălbatici, reduce utilizarea pesticidelor și proteja patrimoniului natural prețios de pomi fructiferi sălbatici.

Vă rugăm să completați Chestionarul despre pomii fructiferi sălbatici. 🌳🌍


Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, oferă spre angajare 5 posturi de cercetător.

Monografia "Nematode fauna of the Romanian Carpathians", autori: Marcel Ciobanu & Iuliana Popovici publicată la editura Presa Universitară Clujeană în anul 2021, a obținut Premiul Emil Racoviță al Academiei Romane. Lucrarea, elaborată în două volume, sintetizează rezultatele cercetărilor desfășurate de-a lungul a 26 de ani (1974 - 2000) în Carpații Românești, cu scopul de-a evalua diversitatea biocenozelor montane și a înțelege rolul pe care fitocenozele și zoocenozele îl au în funcționarea ecosistemelor carpatine.


O parte dintre cercetătorii Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca,  au trimis acest comunicat către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în care își exprimă îngrijorarea cu privire la îndepărtarea unor arbori maturi din centrul localității.


Cercetătorii Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca, sunt deschiși la colaborări cu studenții Facultății de Biologie și Geologie ai UBB Cluj-Napoca, la cererea acestora, pentru efectuarea practicii, sau pentru definitivarea lucrărilor de disertație și masterat. 

Detalii


10 Aprilie - Ziua porților deschise la ICB Cluj în cadrul Săptămânii Verzi

În urma acordului de colaborare încheiat între ICB Cluj și Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din loc. Beliș (CJ), având ca scop dezvoltarea de activități educative împreună cu elevii de gimnaziu ce privesc poluarea mediului, schimbările climatice și protectia mediului

Detalii

În cadrul Proiectelor Colaborative de Cercetare finanțate de GranturileNorvegiene, Dr. Bogdan Drugă ne explică impactul schimbărilor climatice asupra algelor marine și, implicit, asupra societății umane în ceea ce privește calitatea aerului, diversitatea acvatică, producția de pește.

Colegul nostru, Dr. Vlad Alexandru Toma - 15.09.2022 – A câștigat în urma unei competiții naționale, o bursă de cercetare postdoctorală în domeniul biomedical “Maya și Nicolae Simionescu”, cu titlul: “In search of a strategy based on the Fenton-Haber Weiss reaction to re-educate melanoma-associated fibroblasts using in vitro 3D models”, în valoare de 10.000 Euro, acordată de Societatea Română de Biologie Celulară și Institutul de Biologie și Patologie Celulară “Nicolae Simionescu”, cu sprijinul doamnei Academician Maya Simionescu,din București. Această bursă se acordă anual prin competiție, începând din anul 2022 și se acordă pentru finanțarea unui proiect de cercetare desfășurat timp de 12 luni. Aplicația este în domeniul științelor biomedicale – ”Cercetare biomedicală fundamentală și aplicativă în beneficiul sănătății omului”. 

https://acad.ro/institutia/comunicateStiriInst/2022/45_bursaMayaSimionescu.html

https://drive.google.com/file/d/16_O1tI9RPGAQUmeQihUwUNUutiP26JBi/view?usp=sharing


Colegul nostru Dr. Hurdu Bogdan-Iuliu a fost implicat într-o colaborare cu Romfilatelia, oferind sprijin documentar și fotografic pentru realizarea unei emisiuni filatelice având ca temă Plante endemice din Munții Carpați. Mai multe detalii pot fi accesate aici:

https://www.romfilatelia.ro/ro/plante-endemice-din-muntii-carpati-2/


Conform Deciziei nr. 35/31.05.2022 a doamnei dir.gen.Paun, începând din 1.06.2022, ICB Cluj are un nou director, deocamdata interimar, in persoana dr. Bogdan Druga.

ICB Cluj va gazdui in anul curent un stagiu de practica pentru studenti de la UBB, Facultatea de Biologie si Geologie, implementat in cadrul proiectului cu titlul: Practică pentru o dezvoltare durabilă - POCU/626/6/13/130631, de la ciclul licență, specializarile Biologie linia romana si linia maghiara,  Biochimie si Biologie ambientala-linia romana, Ecologia si Protectia Mediului-linia maghiara, Biotehnologii industriale-linia romana, si de la ciclul master, specializarile Biologie medicala-linia romana si linia maghiara, Biotehnologie moleculara. Din partea ICB Cluj a fost desemnata ca Tutore de practica secretarul stiintific, CSIII dr. Ioana Roman.

AQUACOSM-plus organizează o școală de primăvară în perioada 25-29 aprilie 2022 în Budapesta, Ungaria. Din partea ICB Cluj, membru în consorțiu, dr. Bogdan Drugă va preda unui grup de 20 doctoranzi / postdoctoranzi diverse aspecte ale ecologiei acvatice, și va susține demonstrații experimentale in situ. 

https://www.aquacosm.eu/download/events/Program.pdf


INCDSB organizeaza in septembrie 2022 prima Conferinta Internationala BioHub, cu ocazia celei de-a 25-a aniversari.

In perioada 2022-2024, INCDSB București derulează proiectul PFE cu titlul "Consolidarea capacitatii de cercetare a INCDSB in contextul necesitatii recuperarii decalajului generat de pandemia COVID-19". 

Proiectul este finanțat în cadrul Competiției C1.2.PFE-CDI.2021 pentru Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională pentru proiecte de tipul „Proiecte de dezvoltare instituțională-proiecte de finanțare a excelenței în CDI” din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pe perioada 2015-2020 (PNCDI III). Din partea ICB filiala Cluj sunt implicați în proiect CSI dr. Fărcaș Sorina, Halmagyi Adela și Coman Cristian. https://www.incdsb.ro/p/PFE2-2021/ 

După o a doua ediție de succes organizată în Cluj-Napoca în Septembrie 2017, cea de-a treia editie a conferinței internaționale de Biogeografie a Carpaților va avea loc în Praga (Cehia) între 12-14 Septembrie 2022. Colegul nostru Dr. Bogdan-Iuliu Hurdu este implicat în comitetul științific și de organizare. Pentru mai multe detalii, vizitați website-ul oficial al conferinței: https://botany.natur.cuni.cz/biogeography_carpathians_2022/

In anul 2021 ICB Cluj a continuat efectuarea unor studii și analize în cadrul activității de Prestări de servicii. Astfel, a fost încheiat un Contract de consultanță științifică cu compania Fidelis Research SA în România, în cadrul unor contracte cu Universitatea Oxford, NIH USA - National Institute of Cancer) sau concernul Roche Pharma; a continuat colaborarea cu WWF România, prin încheierea unui nou contract de Consultanță științifică având ca subiect conectivitatea habitatelor, analiza modului de utilizare a terenurilor; au fost efectuate 337 studii de evaluare a impactului privind recoltarea din flora (plante medicinale, ciuperci, fructe de pădure, nuci etc.) și fauna spontană (melci);

Dr. Roman Ioana va participa la webinarul organizat de  Univ. Sorbona și USAMV Iași, despre manipularea animalelor de laborator conform legislației naționale și internaționale, în cadrul conferinței internaționale "The 1th Scientific Conference of Laboratory Animal Science in Iasi, Romania" (noiembrie 2021);

Dr. Fărcaș Sorina face parte din Comitetul științific al wokshopului The 4th Workshop on Regional Climate Dynamics: Carpathian-Balkan Paleoscience Workshop 2021 (CBPW2021 - octombrie 2021) https://geoconcept.ro/cbpw2021/

In septembrie Dr. Briddon Charlotte va participa la un training în bioinformatică la Institutul de Hidrobiologie, Centrul de Biologie al Academiei de Științe, Ceske Budejovice, Cehia; 

Trei tineri cercetători din ICB Cluj (Dr. Drugă Bogdan, Dr. Briddon Charlotte, Drd. Nicoara Maria) vor participa în iulie 2021 la un stagiu de pregătire de specialitate la Universitatea Ludwig Maximilian în Munchen, Germania;

In luna martie, în cadrul proiectului cu fonduri norvegiene ADVANCE, ICB Cluj va organiza un workshop online axat pe creșterea competențelor de comunicare între cercetători, pe de o parte, și mass-media, publicul larg, stakeholders etc. pe de altă parte; vezi pdf.

In ianuarie 2021 Dr. Cristian Coman va susține Teza de abilitare la Școala Doctorală de Biologie Integrativă a UBB, având titlul: ''Microorganisms and Habitats: Biodiversity and Bioresource (Microorganisme și habitate: biodiversitate și bioresursă)"

INSTITUTUL DE CERCETĂRI BIOLOGICE CLUJ FILIALĂ A INCDSB BUCUREȘTI este pe locul 3 în Top Afaceri România, Intreprinderi cu Capital Românesc, județul Cluj.

Începand cu data de 7 aprilie 2020, colegul nostru dr. Bogdan Drugă, se implică, în calitate de voluntar, în diagnosticarea COVID-19 prin tehnica Real-Time PCR. Activitatea sa se desfășoară la Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă" Cluj-Napoca și va continua cât timp va fi necesar în perioada pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2.

Colega noastră, dr. Edina Szekeres, împreună cu asist. univ. dr. Cristina Mircea, au acceptat, voluntar, să se implice, din partea echipei UBB, ca personal de specialitate în diagnosticul molecular al COVID-19, în efortul depus de UBB Cluj-Napoca, pentru sprijinirea echipelor de diagnosticare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Mai multe detalii aici.

________________________________

Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca (ICB Cluj-Napoca), în calitate de partener, anunță lansarea proiectului cu titlul „Managementul conservativ și durabil al biodiversității siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului și ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău si ariilor protejate care se suprapun cu acestea”, cod SMIS 124453.

________________________________

CB Cluj este partener în proiectul de cercetare AQUACOSM-plus: "Network of Leading Ecosystem Scale Experimental AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Rivers, Lakes, Estuaries and Oceans in Europe and beyond", finanțat în perioada 2020-2023 prin programul Horizon 2020.

Pe parcursul a patru ani, ICB Cluj va contribui, prin Dr. Bogdan Drugă, la studiul ecosistemelor acvatice prin intermediul mesocosmurilor, într-un proiect menit să acopere toate tipurile de regiuni ecologice din Europa. AQUACOSM-plus aduce laolaltă 30 de parteneri din 16 țări, ICB Cluj fiind singura instituție reprezentând România.

________________________________

ICB Cluj este partener în proiectul de cercetare Antiversa - Biodiversity as an ecological barrier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment (contract 117/2020), finanțat prin programul Horizon 2020!

Timp de trei ani, echipa ICB Cluj condusă de Dr. Cristian Coman va investiga, alături de grupuri de cercetare din Germania, Franța, Austria, Elveția, Irlanda și Polonia, în ce măsură diversitatea biologică poate acționa ca barieră în calea răspândirii rezistenței la antibiotice în mediul înconjurător.

________________________________

INSB Bucuresti si filiala ICB Cluj a INCDSB, organizeaza, alaturi de USAMV si UMF Cluj-Napoca, vizita si conferinta sustinuta de Dr. Lawrence Banks, director general al ICGEB, care va avea loc în perioada 21-22 octombrie 2019. Atasat se regaseste programul evenimentului. Foto

In 2011, INCDSB a devenit Centru al ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnologies), organizatie dedicata cercetarilor aplicative avansate si specializarilor in domeniile biologiei moleculare si biotehnologiilor.

http://www.incdsb.ro/en/despre-incdsb/afilieri-incdsb/

________________________________

Institutul de Cercetări Biologice Cluj, filială a INCDSB București, membru al Clusterului AgroTransilvania, are plăcerea să vă invite în data de 13 septembrie 2019, la evenimentul cu titlul: „Întâlnire cu mediul de afaceri pentru identificarea de colaborări în viitoarele proiecte de cercetare”. Acesta va avea loc intre orele 16-18 la sediul ICB, str. Republicii nr. 48, Cluj-Napoca. Atasat se gaseste programul evenimentului.

________________________________

Institutul de Cercetări Biologice Cluj, filială a INCDSB București, membru al Clusterului Agrotransilvania din Cluj-Napoca, are plăcerea să vă invite în data de 16 iulie 2019 la întâlnirea cu titlul:Eveniment de matchmaking pentru facilitarea transferului de tehnologie și incubare de produs destinat societăților și cercetătorilor cu domenii de activitate în sectoarele agrofood, pharma și sănătate”. Aceasta va avea loc în Complexul Platinia, Calea Mănăştur nr. 2-6, sala Van Gogh, Cluj-Napoca. Atasat se gaseste programul evenimentului.

________________________________

Institutul de Cercetări Biologice Cluj, filială a INCDSB București, membru al Clusterului Agrotransilvania din Cluj-Napoca, are plăcerea să vă invite la evenimentul:”Oportunitate de cunoaștere a competențelor cercetătorilor din cadrul ICB Cluj, filială a INCDSB București, pentru furnizare de produse/servicii către mediul privat organizat în cadrul proiectului Creșterea capacității de cercetare și a performanțelor instituționale ale INCDSB (Nr contract: 22 PFE/17.10.2018). 

Scopul acestui eveniment este de a intensifica procesul de transfer de cunoștințe și tehnologii către agenții economici și/sau autorități publice prin accesarea fondurilor de cercetare și din alte surse.

Evenimentul va avea loc Joi, 06 Iunie 2019, începând cu ora 16:00, în incinta clădirii centrale a Grădinii Botanice “Alexandu Borza”, etj 2, Str. Republicii nr.42, Cluj-Napoca.

Invitația la workshop

________________________________

Institutul de Cercetări Biologice, Cluj Napoca, participă, prin Dr. Adrian Ruicănescu, împreună cu reprezentanți ai altor instituții de profil din țară, în proiectul demarat de Academia Română, privind tipărirea Cărții Roșii a Nevertebratelor din România (CRNR), prin elaborarea fișelor speciilor cu grade ridicate de periclitare, conform IUCN.

________________________________

In data de 21 mai 2019, ora 18 va avea loc vernisajul unei expoziţii de pictură, la care ICB Cluj este co-organizator. Detalii:

https://news.ubbcluj.ro/vernisajul-expozitiei-de-pictura-universitatea-babes-bolyai-trecut-si-prezent-organizat-la-ubb/

________________________________

In data de 18 aprilie 2019, s-a desfasurat la ICB Cluj workshopul cu titlul "Prezentarea posibilitatilor de cercetare si colaborare ale Institutului de Cercetari Biologice Cluj-Napoca", in cadrul proiectului PFE/Perform ""CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE ȘI A PERFORMANȚELOR INSTITUȚIONALE ALE INCDSB".

________________________________

In martie 2019 a inceput implementarea proiectului cod SMIS 2014+120009  intitulat « Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE » finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. 

Coordonator/Beneficiar este Ministerul Mediului. ICB Cluj este partener în cadrul consorţiului, coordinatorul echipei de experţi fiind CSI Dr. Fărcaş Sorina. Proiectul se finalizează în 2022, unul dintre principalele rezultate fiind Raportul de ţară realizat în baza prevederilor articolului 17 din Directiva Habitate 92/43/CEE, dar şi elaborarea unui Ghid privind monitorizarea stării de conservarea a habitatelor şi speciilor de interes comunitar din România.

________________________________

Etapele expediției științifice guvernamentale românești în Antarctica – ROICE 

2015

2016

2019

________________________________

Coduri de clasificare CAEN si domenii de clasificare UNESCO ale ICB CluJ-Napoca

________________________________

ICB Cluj are o tradiție îndelungată în elaborarea rapoartelor de impact asupra mediului (RIM) și a studiilor de evaluare adecvată (EA) referitoare la colectarea și valorificarea ciupercilor comestibile, fructelor de pădure, plantelor medicinale și melcilor de către firmele de profil și PFA.

________________________________

Felicitări dlui. dr. Gheorghe Coldea (CS I), ales ca membru corespondent al Academiei Române!

Dl. Coldea este angajat al institutului de 50 de ani și a fost director al acestuia timp de 20 ani.

________________________________

Registrul rezultatelor cercetării

________________________________

ERRIS infrastructura ICB

este nevoie să vă înregistrați cu user și parolă


https://doi.org/10.3390/horticulturae9030411

Str. Republicii, nr. 48

Cod poștal: 400015

Cluj-Napoca

jud. Cluj, România

CUI: RO 201802

Nr.Reg.Com.: J12/1421/1997

​​Telefon: (+40)264598084

EMAIL

office@icbcluj.ro, icbcluj@gmail.com

Institutul este filială a INCDSB Bucureşti

În structura Ministerului Cercetării și Inovării 

Site realizat folosind platforma Google Sites, cu DNS gratuit prin FreeDNS