Nucleu (2012-2015) > Identificarea, caracterizarea și utilizarea bioresurselor pentru obținerea de substanțe utile în scopul valorificării acestora și conservării biodiversității

Contract 09-36/13.02.2009

 

Program nucleu: PN 0936: „IDENTIFICAREA, CARACTERIZAREA ŞI UTILIZAREA BIORESURSELOR PENTRU OBŢINEREA DE SUBSTANŢE UTILE ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII ACESTORA ŞI CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII”

 

Proiectul-09-360202: „Studii morfofiziologice, fitocenologice, biochimice, histochimice (histoenzimologice) asupra unor specii de plante oficinale bogate în principii active în scopul obţinerii unor biopreparate fitofarmaceutice”

Denumirea Programului: Program nucleu: PN 0936

Finanţare: Bugetul de Stat 

Valoarea proiectului 09-360.202 pe perioada 2012-2014: 3.252.670 lei 

Durata contractului proiectului 09-360.202 pe perioada 2012-2014: 20 luni  

Contractor: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinte Biologice, Bucureşti 

Autoritatea contractantă: Autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare

Director de Proiect: Dr. Ioana Roman (ioana.roman@icbcluj.ro)

 

Rezumat

În ciuda numeroaselor progrese înregistrate de chimia de sinteză, fitoterapia nu şi-a pierdut din actualitate. Dimpotrivă continuă să apară noi medicamente care au în compoziţie principii active extrase din plante şi chiar se observă o tendinţă de balansare, justificată a preferinţelor oamenilor de ştiinţă şi implicit a producătorilor şi consumatorilor de medicamente înspre produsele naturale.

Studiile privind acţiunile polifenolilor din plante, în special în combaterea efectelor nocive ale unor xenobiotice şi radicali liberi, constituie una dintre direcţiile principale şi actuale ale fitoterapiei.

Polifenolii reprezintă substanţe foarte răspândite în regnul vegetal, şi poate doar substanţele glucidice îi întrec în abundenţă  Aceştia reprezintă structuri foarte diferite, cu multe aspecte diverse de complexitate. Ocupă un loc deosebit de important în viaţa plantelor, apărând în metabolismul acestora, de la cei mai simpli compuşi, ca de exemplu: hidrochinona sau pirocatechina, până la unele macromolecule cu greutăţi moleculare mari, care trec de câteva mii de daltoni, ca ligninele superioare.

Pe de altă parte, acţiunea nocivă a multor radicali liberi constituie un factor important în dezvoltarea multor boli, la oameni şi animale, de la tulburările nervoase, la stress, şi disfuncţii enzimatice în multe organe vitale. 

Existenţa unei vegetaţii bogate în ţara noastră crează condiţii pentru descoperirea de noi principii cu posibile utilizări în fitoterapie. În decursul anilor, cercetările colectivului nostru au vizat aspecte multiple ale acţiunii unor xenobiotice şi radicali liberi, reactivitatea unor organe vitale ale organismului animal (creier, ficat, rinichi, glande endocrine, sistem imunitar), precum şi refacerea posttoxicoză în special la nivelul ficatului şi rinichilor, utilizând extracte vegetale. În acest scop, am folosit şi folosim metodologii complexe biochimice, histologice, histochimice şi histoenzimologice, precum şi modele experimentale adecvate.

In literatura de specialitate există numeroase studii referitoare la acţiunea unor biopreparate fitoterapeutice inclusiv privitoare la acţiunea polifenolilor, în condiţiile multitudinii factorilor xenobiotici la care este supus organismul. Cunoaşterea reacţiilor complexe ale organismului animal sub acţiunea xenobioticelor şi radicalilor liberi la tratamentele cu polifenoli implică studiul reacţiilor adaptative de toleranţă şi rezistenţă ale organismului la acţiunea factorilor nocivi, precum şi a modalităţilor de contracarare a acestor efecte prin utilizarea unor factori bioprotectori de origine vegetală, în cazul nostru, polifenoli. Citoprotecţia, chemoprotecţia şi chemoprevenţia, definite ca modalităţi de rezistenţa la agresiunea xenobioticelor şi a radicalilor liberi, poate fi realizată şi prin administrarea unor compuşi polifenolici.

Prin studiile efectuate de noi în cadrul acestui proiect ne-am propus să realizăm evidenţierea unor aspecte noi în plan morfofiziologic şi biochimic a acţiunii unor preparate pe bază de polifenoli obţinuţi din flora spontană a ţării, pe baza unor procese de selectare şi caracterizare morfo-biochimică. Se urmăresc îndeosebi speciile de Galium, Lamium, şi Vaccinium pentru a se obţine biopreparate cu un conţinut bogat în polifenoli. Aceste biopreparate sunt testate pe animale de laborator supuse acţiunii unor factori producători de radicali liberi (intoxicare cu alcool, stress anakinetic şi de întuneric, intoxicare cu acetaminophen). 

Vom urmări la şobolanul alb Wistar, ca animal de experienţă, modificările apărute în creier, axa hipotalamo-hipofizo-suprarenaliană, ficat, rinichi, splină, timus, utilizând o gamă de tehnici complexe şi moderne, ca: histologie, histoenzimologie, biochimie, în vederea determinării ratei de lipoperoxidare, nivelul hepatocitolizei prin dozarea transaminazelor serice GOT şi GPT, activitatea LDH (pentru enzimele citoplasmatice), SDH, GtDH, CyOx, ATP-azei (pentru enzimele şi starea mitocondriilor), G6P-azei (pentru reticolul endoplasmic), determinarea formulei leucocitare şi a unor parametrii imunologici (IgA, IGG, IgM, etc.).

Prin aceste modele experimentale dorim să evidenţiem rolul protector al extractelor fitofarmaceutice testate de noi la animalele de laborator supuse unor tipuri diferite de stress.

 

Publicații

Florina Scurtu, Denisa Hathazi, Augustin Mot, Anetta Vaida, Eva Fischer-Fodor, Grigore Damian, Donald Kurtz, Vlad Toma, Anca Farcas, Ioana Roman, Radu Silaghi-Dumitrescu, "Hemoglobin and Hemerythrin Based Blood Substitutes", JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY, 19(Suppl.2), S848-S849, 2014, 0949-8257 (Print); 1432-1327 (Online), DOI 10.1007/s00775-014-1166-x, FI: 3,164 

Obiective

Obiectiv Program: PRECIZARI TAXONOMICE, COROLOGICE SI CENOLOGICE PRIVIND FLORA SI FAUNA ROMÂNIEI, ÎN SCOPUL IDENTIFICARII DE NOI BIORESURSE, PENTRU CONSERVAREA GENOFONDULUI NATURAL PERICLITAT SI CLARIFICAREA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE

Obiectivul general Proiect 09-360. 202: Studii morfofiziologice, fitocenologice, biochimice, histochimice (histoenzimologice) asupra unor specii de plante oficinale bogate în principii active în scopul obţinerii unor biopreparate fitofarmaceutice.

 

O1 (Faza 1): Studii morfofiziologice, biochimice şi fitocenologice asupra unor specii de Ericaceae din flora spontană în vederea obţinerii unor preparate fitofarmaceutice. 

O2 (Faza 2): Studii morfofiziologice, biochimice şi fitocenologice asupra unor specii de Galium şi Lamium din flora spontană în vederea obţinerii unor preparate fitofarmaceutice.

 

 

2012

2013

O3 (Faza 1): Evidenţierea mecanismelor de acţiune a polifenolilor din extractul hidroalcoolic de Galium verum asupra unor parametri morfologici ai unor organe interne, precum şi a unor parametri biochimici sanguini la şobolanii albi Wistar supuşi stresului anakinetic.

O4 (Faza 2): Evidenţierea mecanismelor de acţiune al polifenolilor din extractul hidroalcoolic de Vaccinium vitis idaea L. (merişor) asupra unor organe endocrino-metabolico-imunitare la şobolanii albi Wistar intoxicaţi cu alcool etilic.

 

O5 (Faza 3): Obţinerea, caracterizarea şi evidenţierea mecanismelor de acţiune a unor extracte hidroalcoolice de Lamium album şi Lamium purpureum cu un conţinut bogat în polifenoli, asupra unor parametri morfologici ai unor organe interne, precum şi asupra unor parametri hematologici şi biochimici sanguini la şobolanii albi Wistar supuşi stresului anakinetic.

 

 

2014

O6 (Faza 1): Obţinerea, caracterizarea şi evidenţierea mecanismelor de acţiune a unui extract hidroalcoolic de Lamium purpureum cu conţinut bogat în polifenoli, asupra unor parametri morfologici hepatici, timici, suprarenalieni şi renalieni, precum şi asupra unor parametri hematologici şi biochimici sanguini la şobolanii albi Wistar supuşi stresului anakinetic.

2015

 

O7 (Faza 2): Evaluarea efectelor protectoare ale unui extract obţinut din fructe de merişor asupra unor parametri morfo-funcţionali cardiaci (tensiune arterială, puls, morfologie miocard) şi renali (echilibru acido-bazic, metaboliţi cu excreţie renală, morfologie rinichi). 

 

Rezultate

2012

În cadrul Fazei I/30.11.2012 (O1) Studii morfofiziologice, biochimice şi fitocenologice asupra unor specii din Fam. Ericaceae din flora spontană, în scopul valorificării lor farmaceutice”, s-a realizat:

-        Caracterizarea fitochimică şi s-a evidenţiat valoarea economică din punct de vedere al aplicabilităţii în industria fitofarmaceutică şi alimentară, a 7 specii de Ericaceae după cum urmează: Loiseleuria procumbens Desv. (sin. Azalea procumbens L.), Rhododendron kotschyi Simk., (smârdarul sau bujorul de munte), Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., (strugurele ursului), Vaccinium vitis-idaea L., (merişorul), Vaccinium myrtillus L., afinul, Calluna vulgaris (L.) Hull., (iarba neagră), Vaccinium corymbosum L., (afinul).

-        S-au obţinut 2 extracte, unul hidroalcoolic (1:1) şi unul uscat (3:1) din fructele proaspete de Vaccinium vitis-idaea(merişor) şi s-a realizat caracterizarea fizico-chimică a acestora din punct de vedere al conţinutului în arbutozidă şi acid benzoic. S-a identificat prezenţa arbutozidei doar în frunzele de merişor şi respectiv a acidului benzoic în fructe, aspect foarte important în clarificarea unor confuzii privind compusul activ din fructele de merişor-acesta fiind acidul benzoic şi nu arbutozida cum se credea până în prezent.

 

În cadrul Fazei II/10.12.2012 (O2) “Studii morfofiziologice, biochimice şi fitocenologice asupra unor specii de Galium şi Lamium din flora spontană, bogate în principii active, în vederea obţinerii unor preparate fitofarmaceutice.”, s-a realizat:

-        Au fost caracterizate din punct de vedere morfofiziologic, fitocenologic şi fitofarmaceutic unele specii oficinale de Galium şi Lamium din flora spontană, după cum urmează: Galium verum, Galium mollugo şi Lamium album.

-        S-au obţinut: o tinctură (1:5) şi un extract fluid (1:1) la specia Galium verum din Galii veri herba (pulvis).

-        S-a realizat caracterizarea fizico-chimică a celor două extracte atât din punct de vedere calitativ, prin cromatografie în strat subţire (CSS) cât şi cantitativ (spectrofotometric) pentru compuşii polifenolici (flavonoide, compuşi fenil-propanici).

 

Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate 

 

Articole:

Tămaş M., Vlase L., Toiu A., Morar R., Coste A., Oniga I., Specifications on the chemical composition and therapeutical properties of Vaccinium vitis-idaea L. Fruits. Contribuţii Botanice XLVII, 85-89, 2012.

 

2013

In cadrul Fazei I/30.05.2013 (O3) „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale produse de extractele obţinute din unele specii din genul Galium asupra unor organe endocrino-metabolico-neuro-imunitare la animale de laborator”, s-a realizat:

-        Obţinerea unui extract hidroalcoolic 1:1 fitofarmaceutic de Galium verum şi caracterizarea fizico-chimică a acestuia.

-        Studierea efectului administrării extractului fluid de Galium verum asupra unor parametri histologici, respectiv: parametri morfologici hipotalamo-hipofizo-suprarenalieni, ai tiroidei, ovarelor şi hepatici, la animalul sănătos şi asupra animalelor expuse unui stres anakinetic subcronic de 15 zile,

-        Evidenţierea efectului administrării extractului fluid de Galium verum asupra unor parametri biochimici la şobolanii Wistar supuşi stresului anakinetic.

Rezultatele în mare parte reflectă efectul biostimulator şi bioprotector al extractului de Galium verum L., în doză de 25 mg/100 g greut. corp. asupra axului HHS, tiroidei şi ovarelor animalelor afectate de stresul anakinetic indus timp de 3 ore/z,i pe parcursul a 15 zile. De asemenea, s-a dovedit că acest extract are efecte glucoregulatoare, restabilind nivelul glicemiei la limitele normalului la şobolanii supuşi stresului anakinetic. Aceste efecte se datorează în primul rând componenţilor bioactivi ai extractului de Galium verum, respectiv polifenoli (acidul galic), iridoide, flavonoide (rutozida), compuşi fenil-propanici (acidul cafeic), etc. Şi în al doilea rând dozei de extract folosite, perioada şi modul de administrare.

 

In cadrul Fazei II/29.07.2013 (O4) „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale produse de extractele obţinute din unele specii din Fam. Ericaceae asupra unor organe endocrino-metabolico-imunitare la animale de laborator”, s-a realizat:

-        Obţinerea şi caracterizarea extractului hidroalcoolic 1:1 din fructe proaspete de Vaccinium Vitis idaea L.

-        Evidenţierea efectului administrării extractului hidroalcoolic de merişor asupra unor organe endocrino-metabolico-imunitare la şobolanii Wistar intoxicaţi cu alcool etilic: timus, ficat, splină, pancreas, rinichi, glandele suprarenale. 

-        Evidenţierea efectului administrării extractului fluid de Vaccinium vitis idaea asupra unor parametri biochimici la şobolanii Wistar sănătoşi şi la şobolani intoxicaţi cu alcool etilic.

Rezultatele obţinute în cadrul experimentului nostru au relevat că extractul vegetal de Vaccinium vitis idea la concentraţia de 200 mg substanţă uscată/100 g greutate corporală induce la şobolanii albi efecte modulatoare atât negative, cât şi pozitive asupra dinamicii întregului ansamblu de parametri funcţionali şi morfologici analizaţi în condiţiile intoxicaţiei subacute cu alcool etilic 500 (6 g/kg g. corp.) timp de 15 zile.

 

In cadrul Fazei III/05.12.2013 (O5) „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale produse de extractele obţinute din unele specii de plante din Fam. Lamiaceae (Lamium) asupra unor organe endocrino-metabolico-imunitare la animale de laborator”, s-a realizat:

-        Evidenţierea compoziţiei biochimice şi acţiunea farmacognostică şi biologică a unor extracte din specii ale genului Lamium

-        Obţinerea şi carcaterizarea a 8 specii de Lamium, 6 din specia Lamium album şi 2 din specia Lamium purpureum.

-        Efectul administrării extractului hidroalcoolic de Lamium album şi Lamium purpureum cu un conţinut bogat în polifenoli asupra unor parametri histologici ai ficatului, suprarenalei, rinichiului şi timusului, la şobolanii Wistar sănătoşi şi la cei supuşi stresului anakinetic

-        Evidenţierea efectului administrării extractului fluid de Lamium album asupra unor parametri hematologici şi biochimici sanguini la şobolanii Wistar sănătoşi şi la cei supuşi stresului anakinetic

Analiza rezultatelor obținute ca urmare a expunerii la stres anakinetic și a tratării concomitente a animalelor cu cele două extracte vegetale de Lamium album și Lamium purpureum sugerează că principiile bioactive (cu predilecție flavonoidele și polifenolii) conținute în cele două preparate vegetale au exercitat un efect imunostimulator protector, reglator al secreției hormonilor glucocorticoizi (a căror dinamică secretorie este sugerată de nivelul de colesterol înregistrat la cele două loturi experimentale), asupra dinamicii greutății timusului și a morfologiei acestei glande endocrine la cele două loturi experimentale în condițiile expunerii la stres. Efectul protector mai pregnant s-a înregistrat la animalele tratate cu Lamium album și expuse stresului anakinetic.

Rezultate concretizate în studii, proiecte prototipuri (produse), tehnologii, alte rezultate 

 

 

Sesiuni ştiinţifice internaţionale:

-        Masă rotundă: Compuşi biologici activi naturali şi importanţa lor. „Al V-lea Congres International” si „A XXXI-a Sesiune Anuala a Societatii Romane de Biologie Celulară”, 5-9 iunie 2013, Timisoara (Romania). „Protective effects of Galium verum extracts on hypothalamo-hypophyseal-adrenal axis”. Ioana Roman şi Puică Constantin - comunicare orală.

-        „The 12th International Symposium "Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, 26-28 Sept. 2013, USAMV Cluj-Napoca: „Effects of anakinetic stress and Galium verum extract on thyroid and ovary morphology in Wistar rats”. Ioana Roman şi Puică Constantin, poster.

 

Sesiuni ştiinţifice naţionale:

-        Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Bistriţa, 8 noiembrie 2013, “Efectul administrării extractului de Vaccinium vitis idaea asupra rinichiului şi funcţiei renale la şobolanii albi Wistar intoxicaţi cu alcool”,  Ioana Roman, Constantin Puică, Adela Pintea, oral.

 

Publicaţii:

Volum de rezumate conferinţe:

-        Ioana Roman, Puică C., 2013, Protective effects of Galium verum extracts on hypotalamo-hipophyseal-adrenal axis. Bulletin of Romanian Society for Cell Biology, no. 41, June 2013, pag. 59. ISSN: 1584-5532.

-        Ioana Roman, Puică Constantin, 2013, Effects of anakinetic stress and Galium verum extract on thyroid and ovary morphology in Wistar rats. „The 12th International Symposium "Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”, USAMV Cluj-Napoca, Book of abstracts, vol. II, p. 346, 26-28 Sept.. ISSN: 2392-6937.

Reviste de specialitate

-        Ioana ROMAN, Constantin PUICĂ, Effects of Anakinetic Stress and Galium verum Extract on Thyroid and Ovary Morphology in Wistar Rats, Bulletin UASVM, Veterinary Medicine, 70(1), 167-169, 2013, Print ISSN 1843-5270;. Electronic ISSN 1843-5378 - Revistă indexată ISI THOMPSON

 

 

 

2014

In cadrul Fazei I/05.05.2014 cu titlul „Evidenţierea modificărilor morfofuncţionale şi hematologice produse de un extract obţinut din specia Lamium purpureumau fost desfăşurate următoarele activităţi:

-        Obţinerea şi caracterizarea unui extract hidroalcoolic, bogat în polifenoli, acizi polifenolcarboxilici şi flavonoide de Lamium purpureum provenit din zona Agapia, Jud. Neamt.

-        Evidenţierea efectelor protectoare a extractului de Lamium purpureum asupra unor parametri morfologici ai timusului, suprarenalei, rinichiului şi ficatului.

-        Evidenţierea efectelor extractului de Lamium purpureum asupra unor parametri biochimici sanguini.

-        Evidenţierea efectelor extractului de Lamium purpureum asupra unor parametri hematologici.

Rezultatele studiului nostru sugerează că extractul vegetal de L. purpureum, la concentraţia luată în studiu (20 mg/100 g greut. corp.), induce efecte modulatoare protective asupra dinamicii întregului ansamblu de parametri funcţionali şi morfologici analizaţi. 

 

Sesiuni stiintifice internationale:

-        Conference „Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy”. 27-30 April 2014, Piatra-Neamt (Romania). Effects of Lamium album and Lamium purpureum Extracts Administration on the Thymus, Adrenals and Kidney Function in Anakinetic Stress Conditions,  Ioana Roman, Constantin Puică, Vlad Toma, Radu Necula, Valentin Aurica Grigoras, Ana Coste, poster

-        6th International Congress, 32th Annual Sciencific Session of Romanian Society of Cell Biology, Tg. Mures, June, 4-7, 2014:

1.     „Beneficial effects of Lamium album alcoholic extract on acid-base parameters in animals exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress”, Anca-Daniela Farcaş, Vlad-Alexandru Toma, Ioana Roman, Carolina Bura, Denisa-Gabriela Hathazi, Radu  Silaghi-Dumitrescu. – oral

2.    „Renal function improved by the Lamium album alcoholic extract in Wistar rats exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress”.Vlad-Alexandru Toma, Anca-Daniela Farcaş, Ioana Roman, Carolina Bura, Denisa-Gabriela Hathazi, Radu Silaghi-Dumitrescu, oral 

-        The 13th International Symposium Prospects for 3rd Millenium Agriculture, Cluj-Napoca, 25-27 sept. 2014:

1.   “The effect of Lamium album and Lamium purpureum extracts on some blood parameters under anakinetic stress conditions in Wistar rats”, Ioana Roman, Constantin Puică, Vlad Toma, poster.

2.   “Memory testing using novel object recognition on Wistar rat models exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress countered by administration of Lamium album alcoholic extract”, Carolina Bura, Vlad Al. Toma, Anca D. Farcaş, Ioana Roman and Radu Silaghi-Dumitrescu, poster.

3.    “Neuroendocrine function improved by Lamium album alcoholic extract in Wistar models exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress”, Vlad Al. Toma, Anca D. Farcaş, Ioana Roman, Carolina Bura and Radu Silaghi-Dumitrescu, poster.

4.   “The action of Lamium album alcoholic extract in decreasing oxidative stress, applied on kidney, thymus and blood in Wistar rats exposed to anakinetic and native hemoglobin stress”, Anca D. Farcaş, Vlad Al. Toma, Ioana Roman, Carolina Bura and Radu Silaghi-Dumitrescu, poster.

Sesiuni ştiinţifice naţionale:

-        Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Bistriţa, 07. Nov. 2014, “Acţiunea extractului de Lamium album şi Lamium purpureum asupra funcţiei hepatice la şobolanul alb Wistar în condiţii de stres anakinetic”, Roman Ioana, Puică Constantin, Vlad Toma, Radu Necula, Valentin Aurica Grigoraş, oral.

Publicaţii

Rezumat in volum conferinte

-        Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy, Piatra Neamţ, Romania, 24-27 april 2014, Book of abstracts, Trends in Natural Products/: “Effects of Lamium album and Lamium purpureum Extracts Administration on the Thymus, Adrenals and Kidney Function in Anakinetic Stress Conditions”, Ioana Roman, Constantin Puică, Vlad Toma, Radu Necula, Valentin Aurica Grigoras, Ana Coste, RRJ Arroo (Ed) Phytochemical Society of Europe Leicester. pg. 66. ISBN-13 978-0-9565472-4-8.

-        Bulletin of Romanian Society for Cell Biology, vol. 42, 2014. ISSN: 1584-5532.

1.     “Beneficial effects of Lamium album alcoholic extract on acid-base parameters in animals exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress”, Farcas, A., Toma, V., Roman, I., Bura, C., Hathazi, D., Silaghi-Dumitrescu, R., pg. 46.

2.     “Renal function improved by the Lamium album alcoholic extract in Wistar rats exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress,” Toma, V., Farcaş, A., Roman, I., Bura, C., Hathazi, D., Silaghi-Dumitrescu, R., pg. 49.

-        The 13th International Symposium Prospects for 3rd Millenium Agriculture, 25 - 27 September, 2014, Cluj-Napoca, Romania, Book of Abstracts, vol. 1 ISSN: 2392-6937.:

1.     “The effect of Lamium album and Lamium purpureum extracts on some blood parameters under anakinetic stress conditions in Wistar rats”, Ioana Roman, Constantin Puică, Vlad Toma, pg. 803.

2.     “Memory testing using novel object recognition on Wistar rat models exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress countered by administration of Lamium album alcoholic extract”, Carolina Bura, Vlad Al. Toma, Anca D. Farcaş, Ioana Roman and Radu Silaghi-Dumitrescu, pg. 731.

3.     “The action of Lamium album alcoholic extract in decreasing oxidative stress, applied on kidney, thymus and blood in Wistar rats exposed to anakinetic and native hemoglobin stress”, Anca D. Farcaş, Vlad Al. Toma, Ioana Roman, Carolina Bura and Radu Silaghi-Dumitrescu, pg. 742.

4.     “Neuroendocrine function improved by Lamium album alcoholic extract in Wistar models exposed to anakinetic and native hemoglobin oxidative stress”, Vlad Al. Toma, Anca D. Farcaş, Ioana Roman, Carolina Bura and Radu Silaghi-Dumitrescu, pg. 758.

Reviste de specialitate:

-        “The Effect of Lamium album and Lamium purpureum Extracts on Some Blood Parameters under Anakinetic Stress Conditions in Wistar Rats”, Ioana Roman, Constantin Puică, Vlad Toma, Bulletin UASVM, Veterinary Medicine,72(1), 2015, sub tipar. Print ISSN 1843-5270;. Electronic ISSN 1843-5378 - Revistă indexată ISI THOMPSON.

-        “The effect of Vaccinium vitis idaea L. extract administration on some biochemical blood parameters in alcohol intoxicated rats”, Ioana Roman, C. Puică. Studii şi Cercetări, Biology, Bistriţa, vol. 19, 2014, pag. 35-44.ISSN: 1582-5159.