Dr. Adrian-Ilie Stoica

Am fost conducător de proiect pentru 3 proiecte. Primul, un postdoc legat de modele de distribuție pentru specii de plante rare și periclitate din Carpații României. Al doilea referitor la distribuția și conservarea habitatelor din două situri Natura 2000 - ROSCI0314 și ROSCI0435. Al treilea proiect este referitor la raportarea pe articolul 17 pentru trei tipuri de habitate - ape dulci, pajiști și stâncării. Pe lângă cunoștințele de bază de botanică, sunt fluent în limbajul de programare R, și am cunoștințe decente de Arc GIS, precum și noțiuni legate de Java pentru Android (am dezvoltat o aplicație proprie despre flora României). Interesele mele variază de la ecologia vegetală / fitosociologie la conservare și impactul schimbărilor climatice. Am publicat 25 de articole științifice, dintre care 10 în reviste ISI incluse în Core Collection (Web of Science).


ORCID 0000-0001-9867-510X

Profil Researchgate

Web of Science ResearcherID: A-2868-2011

Scopus ID: 35182074800 

Google Scholar ID


Lista principalelor proiecte și publicații


Contact: adrian.stoica@icbcluj.ro

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII