Dr. Adrian Ruicănescu

Entomologie. Taxonomia, biologia, ecologia și zoogeografia coleopterelor; Utilizarea speciilor de coleoptere ca bioindicatori ai stării de conservarea a ecosistemelor; Monitorizarea speciilor de insecte aflate în listele Natura 2000, dar și a celor invazive.

Contact: adrian.ruicanescu@icbcluj.ro

Profil Research Gate

Profil Google Scholar

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8400-998X

Web of Science ResearcherID AAW-2040-2020.

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII