Dr. Bogdan-Iuliu Hurdu

Sunt de formație Biolog, specializat pe Botanică, cu preocupări îndeosebi în domeniul Biogeografiei și Ecologiei montan-alpine. Am acumulat o experiență de 18 ani în studiul distribuției speciilor din Munții Carpați, efectuând mai mult de 700 de zile de teren în această regiune, activând ca și membru sau coordonator în diverse proiecte de cercetare naționale sau internaționale. Studiile doctorale (titlul de doctor obținut în 2012) s-au axat pe analiza fenomenului de endemism la plantele din Carpați. Abordările științifice includ: analize de biogeografie cantitativă, ecologie funcțională, analize de diversitate (alfa, beta) taxonomică, funcțională și filogenetică, taxonomie clasică (morfotaxonomie) și moleculară, generarea și mentenața bazelor de date, studii de conservare a biodiversității, precum și analize de distribuție predictivă bazate pe teoria nișei ecologice.


Sunt membru în Consiliul Științific al INCDSB București, co-organizator al seriei de Conferințe Internaționale Biogeography of the Carpathians (2017-2022), și fondatorul Consorțiului Carpathian Research Network, format în 2016 din specialiști din Regiunea Carpatică având ca principal scop studiul fenomenului de endemism și a distribuției florei în acest sistem alpin. În prezent desfășor activități legate de ecologia, taxonomia și biogeografia speciilor rare, periclitate și endemice din Regiunea Carpatică (incl. Transilvania)


www.researcherid.com/rid/C-8781-2011 / scholar.google.ro

www.researchgate.net/profile/Bogdan_Hurdu

ORCID ID: 0000-0002-3165-108X

www.carpathian-research-network.eu/Contact: bogdan.hurdu@icbcluj.ro

Lista principalelor proiecte și publicații 

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII