Dr. Cristian Coman

Monitorizarea sănătății publice și a mediului înconjurător, precum și pentru investigarea culturilor bacteriene, analize de biologie moleculară și biotehnologii. 

Tehnici utilizate și infrastructura existentă facilitează analizarea unei varietăți de probe colectate din mediul înconjurător, în prezent accentul fiind pus pe eșantioane de apă și sedimente din ecosisteme lotice, ape uzate și epurate.

Contact: cristian.coman@icbcluj.ro

Profil ResearchGate 

CURRICULUM VITAE ȘI PUBLICAȚII