Registrul de evidență a rezultatelor activităților de Cercetare–Dezvoltare

Anul 2018

Proiectul 169PED/2017 Investigarea structurii moleculare a 250 de linii de porumb și ancorarea lor la programele internaționale de ameliorare

Proiectul PN 18180201, contract nr. 30N/2018-BIODIVERS 2, PROGRAM NUCLEU: EVALUAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI PRODUCTIVITĂŢII UNOR ECOSISTEME CVASINATURALE DIN ROMÂNIA, ÎN SCOPUL VALORIFICĂRII LOR DURABILE (BIODUR). FAZA 18180201.1: Evaluarea unor specii rare de Hypericum din România cu potenţial pentru industria farmaceutică.

Proiectul PN-III-P2-2.1-PED-2016-1170: Bacterii antarctice contra patogenilor umani: în căutare de noi compuși antimicrobieni - AntarcticPharma.

Anul 2017

Proiectul Nr. 41 / 01.10.2015: Înțelegerea modului de control a expresiei genice nucleare de către genomurile citoplasmatice, folosind liniile isonucleare de porumb.

Anul 2016

Proiect PN2 2012 (PN-II-PCCA-2011-103/2012) Evaluarea diversității genetice existente la nivelul cultivarelor românești, în vederea obținerii de hibrizi noi, cu trăsături superioare și productivitate crescute.

Proiect PN2 2011 (PN-II-ID-PCE-2011-3-280) - Assessment of genetic stability in cryopreserved romanian elite tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars.

Contract nr. 3499/2015 Mecanism Financiar SEE 2009-2014

Anul 2015

Proiect PD 2013 (16/26.04.2012): Modeling past, current and future endemic plant species distribution in South-Eastern Carpathians for biogeographic analysis and conservation planning

Proiect PD 2013 (15/26.04.2012): Establishing the taxonomic rank of the endemic Romanian species Onobrychis transsilvanica through molecular methods

Proiect PD 2013 (14/2013): Modeling the niche and distribution of rare and endangered plants in the Romanian Carpathians; identifying new occurences and rarity hotspots

Anul 2014

Proiectul Nr. 09-36/13.02.2009 Evaluarea biodiversității din habitate reprezentative pentru vestul României în scopul obținerii de noi bioresurse și pentru conservarea speciilor rare și vulnerabile